contact us

22 Victoria Road
Derry~Londonderry
Northern Ireland
BT47 2AB

Tel: +44 (0) 28 7134 2100
Email: general@loughs-agency.org

Dundalk Street,
Carlingford,
Co Louth,
Rep. of Ireland

Tel: +353 (0) 42 938 3888
Email: carlingford@loughs-agency.org

what are you searching for?

Mission Statement

The Loughs Agency aims to provide sustainable social, economic and environmental benefits through the effective conservation, protection,management, promotion and development of the fisheries and marine resources of the Foyle and Carlingford Areas.

The Factrie fur Loughs is ettlet at giein uphauldable social, economic an environmental benefits wi the effective fen, management, forder an oncum o the fisheries an marine resources o the Foyle an Carlingford Airts.

‘Sí aidhm Ghníomhaireacht na Lochanna leas inbhuanaithe sóisialta, eacnamaíoch agus timpeallachta a chur ar fáil trí chaomhnú, bainistíocht, cur chun cinn agus forbairt éifeachtach a dhéanamh ar na hiascaigh agus ar na hacmhainní mara atá i gceantair an Fheabhail agus Chairlinn.